Vilkår

 

For å sikre forutsigbarhet og klarhet for alle parter ønsker vi at du leser gjennom og gjør deg forstått med de regler og retningslinjer som gjelder for våre studio. Ved å kjøpe et produkt eller medlemskap hos oss aksepterer du samtidig de til enhver tid gjeldene vilkår som beskrevet på denne siden.


Medlemskapet er personlig og kan ikke overføres til andre. Signert kontrakt må leveres ditt yoga studio før trening starter.

Priser er i henhold til oppgitte priser på selskapet hjemmeside og fastsettes i kontrakt ved signering.

Medlemskapet løper automatisk videre til Emijoly får skriftlig beskjed om oppsigelse/ endring. 12/6 måneder bindingstid avhengig av medlemskap. Oppsigelsestiden er 1 mnd, regnet fra den 1. i påfølgende mnd. etter dato for mottatt oppsigelse.

Alle endringer av medlemskap skal skje skriftlig. Kontaktinfo er å finne på selskapets hjemmeside. Bekreftelse på utført endring sendes fra Emijoly innen 14 dager til medlemmets oppgitte e-post adresse. Om bekreftelse ikke mottas, må medlemmet kontakte Emijoly på nytt. 

Emijoly plikter ikke å refundere treningsavgift pga. sykdom eller manglende bruk av vårt tilbud. 

Ved stopp av sponsing av medlemskap/ sponsortilknytning vil ordinær medlemskapspris bli krevd fra medlemmet. 

Manglende betaling av treningsavgift vil føre til at du ikke får booket timer før dette er oppgjort. Emijoly forbeholder seg også retten til å sende krav videre til inkasso om betaling uteblir.

Ved generell justering av medlemskapspris, kan eksisterende medlemmer varsles via vår nettside, oppslag på senteret, SMS, e-post eller brev. Prisjustering kan blant annet skje pga. endret treningstilbud, økt kostnadsnivå eller offentlige avgifter. 

All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet har ansvar for å være helsemessig skikket til å trene hos oss. Emijoly fraskriver seg alt ansvar for personskader og skader på gjenstander som oppstår under eller som følge av medlemmets opphold ved Emijoly sine studioer, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.

Emijoly forbeholder seg retten til å holde stengt på helligdager og redusere åpningstid og gruppetilbud i skoleferier.

Emijoly forbeholder seg retten til å kansellere timer dersom det er tre eller færre medlemmer som har meldt seg på timen når det er mindre enn en time igjen til timen starter.

Medlemmer under 18 år må ha signatur fra foresatt på medlemskontrakt med løpende varighet. Generell nedre aldersgrense hos Emijoly er året man fyller 16 år. Man kan starte året man fyller 15 år dersom ens foresatt også er medlem. 

Medlemmet plikter å til enhver tid å ha gyldig kontrakt, betale treningsavgift ihht avtale og holde seg orientert om og følge de regler og instrukser som Emijoly har på sine studioer.