Full tilgang til alle "ordinære" (ikke hot) timer ved alle studioer i 12 måneder - kr. 549,- pr. mnd.  + innmeldingsavgift kr. 149,-


Full tilgang til alle timer, både hot og "ordinære"-timer ved alle studioene i 12 måneder - kr. 798,- pr. mnd. + innmeldingsavgift kr. 149,-


Fri tilgang til alle timer, både hot og "ordinære" i en måned - kr. 899,- + innmeldingsavgift kr. 149,-

 

Drop-in og klippekort

 

Klippekort HOT - 10 klipp, ubegrenset gyldighet - kr. 1798,-

Klippekort "standard" - 10 klipp, ubegrenset gyldighet - kr. 1199,-

Drop-in HOT - Husk å book time på forhånd. Betal på nett eller ved oppmøte - kr. 190,-

Drop-in "standard" - Husk å book time på forhånd. Betal på nett eller ved oppmøte - kr. 135,-