MEDLEMSBETINGELSER FOR  MEDLEMSKAP 

 

Medlemskontrakt må leveres signert til ditt yoga studio før trening starter.

Pris for medlemskap er 499,- per måned. Totalpris for året er 5988,-. 

Dette medlemskapet løper automatisk videre til Emijoly Yoga & Pilates får skriftlig beskjed om oppsigelse/ endring. 12 måneder bindingstid. Oppsigelsestiden er 1 mnd, regnet fra den 1. i påfølgende mnd etter dato for mottatt oppsigelse.

 1. Alle endringer av medlemskap skal skje skriftlig.  Kontaktinfo / e-mail pr studio: www.emijoly.no eller post@emijoly.noBekreftelse på utført endring sendes fra Emijoly Yoga & Pilates innen 14 dager til medlemmets oppgitte e-post adresse. Om bekreftelse ikke mottas, må medlemmet kontakte Emijoly på nytt. 
 2. Emijoly Yoga & Pilates plikter ikke å refundere treningsavgift pga sykdom eller manglende bruk av vårt tilbud. 
 3. Ved stopp av sponsing av medlemskap/ sponsortilknytning vil ordinær medlemskapspris bli krevd fra medlemmet. 
 4. Hvis dere ønsker å melde dere inn som medlemmer/klippekort/kurs hos oss gjør du  følgende: 

  1. Gå inn på www.emijoly.no klikk inn på "BLI MEDLEM"  - lag ditt eget brukernavn og passord

  2. Klikk inn på: ONLINE STORE/ her velger du klippekort evt og følger videre prosedyre.

  3.Klikk videre inn på : CONTRACTS/ om du ønsker medlemskap

  4. Velg : 12 MÅNEDERS MEDLEMSKAP

   5. Følg videre prosedyre.

 5. Manglende betaling av treningsavgift vil føre til utestenging. Og du får ikke booket timer.
 6. Ved generell justering av medlemskapspris, kan eksisterende medlemmer varsles via vår nettside, oppslag på senteret, SMS, e-post eller brev. Prisjustering kan skje pga endret treningstilbud, økt kostnadsnivå eller statlig avgifter. 
 7. Det er enighet om at all trening skjer på eget ansvar. Medlemmet har ansvar for å vere helsemessig skikket til å trene hos oss. Emijoly Yoga & Pilates fraskriver seg alt ansvar for personskader og skader på gjenstander som oppstår under eller som følge av medlemmets opphold hos Emijoly Yoga & Pilates sine studioer., herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.
 8. Emijoly Yoga & Pilates forbeholder seg retten til å holde stengt på helligdager og redusere åpningstid og gruppetilbud ved ferieavvikling og sommertid. Vi følger skolekalender året. Og reduserer tilbud eller holder stengt i ferier.
 9. Medlemmer under 18 år må ha signatur fra foresatt på medlemskontrakt med løpende varighet. Generell nedre aldersgrense hos Emijoly Yoga & Pilates er året man fyller 16 år. Man kan starte året man fyller 15 år dersom ens foresatt også er medlem. 
 10. Medlemmet plikter å til enhver tid å ha gyldig medlemskontrakt, betale treningsavgift ihht avtale og holde seg orientert om og følge de regler og instrukser som Emijoly Yoga & Pilates har på sine studioer.

 

Emijoly AS

Post adresse: Dvergsnesheia 53, KRISTIANSAND, VEST AGDER, 4639, Norway .

Besøks adresse: Wiig Gården i Vennesla Sentrum i Kristiansand:  Tangen 22-26, 4632 Kristiansand.

Org. nummer:  915311091